Polecana książka rozwój duchowy

polecana książka rozwój duchowy

Polecana książka rozwój duchowy

Czujesz czasem potrzebę głębszego spojrzenia na swoje życie, wnętrze, decyzje, myśli, codzienne wybory? Chcesz rozwinąć się duchowo, wejść na inną ścieżkę, uświadomić sobie własne emocje? Potrzebujesz autorefleksji? Książka Marty Kołodzińskiej W poszukiwaniu Światła to zbiór powiastek filozoficznych, które pozwalają zatrzymać się na chwilę w tym pełnym pośpiechu życiu i przemyśleć samego siebie, zobaczyć rzeczywistość z innej strony niż ta, z którą mamy czynienia w otaczającym nas świecie – w biegu, codziennym pośpiechu. Mowa tu bowiem o pierwiastku boskim w człowieku, o zamrożonych emocjach, o trudnych relacjach, o bólu…

Książka Marty Kołodzińskiej W poszukiwaniu Światła to duchowa i terapeutyczna podróż po życiu. Zawarte w niej powiastki, miniatury filozoficzne, pozwalają człowiekowi na odkrywanie jego wewnętrznego świata. Lektura zachęca do tego, by przyjrzeć się życiowym doświadczeniom z innej, duchowej perspektywy.

Tom W poszukiwaniu Światła złożony z 36 duchowych powiastek, pobudza do autorefleksji. Odkrywa przed człowiekiem prawdę o nim samym. Zachęca do tego, by zastanowić się nad własnymi doświadczeniami z przeszłości i przyjrzeć się swoim emocjom.

Miniatury filozoficzne, pisane prozą, mocno wykorzystujące metaforykę, prezentują spójną wizję duchowości. Uosobione emocje, w tym smutek i ból, ukazują pewne duchowe zależności, związane z rozwojem osobowości człowieka. Powiastki zawarte w książce prezentują rozkwit duchowy, możliwy po strząśnięciu przeszłych doświadczeń, przyzwyczajeń a także wdrukowanych przez rodzinę i środowisko kodów.

Polecana książka rozwój duchowy

Opowiadanie Ukryte myśli mówi o kobiecie, której skrywane sekrety odbierały radość życia. Utrzymywanie ich w tajemnicy blokowało kobiecie dostęp do jej wnętrza. Głos samotności traktuje z kolei o samotności, która domaga się od człowieka spotkania z nim sam na sam, by ukazać mu duchową warstwę życia. Bliźniaczy płomień porusza historię dwóch serc. Mówi o ich drodze, o tym, jak dwoje ludzi musiało przepracować charaktery, by mogło dojść do spotkania ich dusz. W utworze Duchowe Drzewko Marta Kołodzińska opowiada o tym, że trudne z pozoru doświadczenia, kształtują w ludziach silne osobowości. Natomiast z powiastki Ze śmiercią przez życie dowiadujemy się jak bardzo trudnym tematem jest dla wielu temat śmierci, która jest nieodłącznym elementem żyjących istot.

Każda powiastka z tego zbioru to klejnot, którym warto się zachwycić, przechowywać go w sercu i często się nim karmić. Ta ciekawa pozycja na rynku wydawniczym zachwyca i inspiruje do rozwoju…