Dobra książka o rozwoju duchowym

dobra książka o rozwoju duchowym

Dobra książka o rozwoju duchowym

Książka Marty Kołodzińskiej W poszukiwaniu Światła to lektura, budząca świadomość. Autorka podjęła się próby ubrania świata energii w słowa. Przeniosła to, co niewidzialne dla oczu a widziane oczami serca, na 36 duchowych powiastek. Miniatury filozoficzne zamknęła w 190 stronach, upięła je twardą oprawą, prezentując wymagającym czytelnikom ciekawą wizję duchowości.

Dzięki książce czytelnik może zanurzyć się we własnej głębi, poznać, co kryje się w jego emocjach. W utworach pisanych prozą, w których Marta Kołodzińska mocno wykorzystuje metaforykę, głos otrzymuje uosobiony smutek, ból, czy nawet Cień, który jest mieszkańcem wnętrza człowieka. Opowiadania wyjaśniają pewne duchowe mechanizmy. Przytoczone historie przywracają nadzieję człowiekowi, bo dowiadujemy się z nich, że każde doświadczenie, nawet najgorsze, wlewa do jego wnętrza duchowe światło.

Zdarzenia i prezentowane w książce postacie ilustrują zależności, jakie czasami muszą zaistnieć, by nastąpił rozwój osobowości człowieka. Rozkwit duchowy bowiem, może dokonać się po uwolnieniu wdrukowanych – często przez rodzinę i środowisko – różnych kodów. Za pomocą metafor Marta Kołodzińska próbuje przekazać, że to, z czym mierzy się człowiek jest często drabiną w jego rozwoju.

W poszukiwaniu Światła to ciekawa pozycja na rynku wydawniczym, która przeznaczona jest dla wszystkich pragnących zgłębiać własne wnętrze.  W spisanych historiach i wypływającej z nich trudnej prawdy, czytelnik może odnaleźć siebie. Może również zrozumieć, że traumy, z którymi musiał się mierzyć, prowadziły go po takich rejonach głębi, do których być może nigdy by nie zajrzał.

Dobra książka o rozwoju duchowym

W utworze Czarna Owca Marta Kołodzińska opowiada o wykluczeniu z rodziny i oderwaniu się od rodzinnego systemu, co ostatecznie pomaga człowiekowi w rozwoju. Natomiast w opowiadaniu Nauki z porażek autorka wskazuje, że niepowodzenia mogą mieć swoje źródło w pysze i dumie. Klęski, które zabierają człowiekowi pewność siebie, zmuszają go do przewartościowania swojego życia. Powiastka Czarny album wspomnień to historia o bólu, który z niewiadomych człowiekowi przyczyn, trudno jest porzucić. Opowiadanie Ukryte myśli mówi o kobiecie, której skrywane sekrety odbierały radość życia. Utrzymywanie ich w tajemnicy blokowało kobiecie dostęp do jej wnętrza. Głos samotności traktuje z kolei o samotności, która domaga się od człowieka spotkania z nim sam na sam, by ukazać mu duchową warstwę życia.

Ze wszystkich opowiastek, ukazujących życie człowieka i jego bolesne doświadczenia, ostatecznie wypływa optymizm. Negatywne przeżycia wymuszają na bohaterach książki wewnętrzny rozwój po to, by mogli stać się samoświadomymi i dojrzałymi ludźmi.

Autorka miniaturami filozoficznymi zawartymi w książce W poszukiwaniu Światła zachęca do zgłębiania własnego wnętrza. Podążanie ścieżką rozwoju daje człowiekowi ukojenie, a przede wszystkim szansę, by przerwać trudne doświadczenia, będące budzikami jego duszy…