Mandala Nowego Życia – 60×60

Obraz na płótnie 60×60, technika autorska, mieszana. Obraz ma estetycznie zamalowane boki, gotowy jest do powieszenia na ścianie.

Czy wiesz, że to czego szukasz – szuka też ciebie? Czy wiesz, że nieprzypadkowo znalazłaś się na tej stronie? Może to, że trafiłaś na mandalę, wokół której krąży energia nowego życia, nie jest zbiegiem okoliczności, ale szczęśliwym zrządzeniem.

Myślisz, że została ci tylko wiara, złudzenie i czas, że może kiedyś pojawi się w tobie nowe życie…
A gdybyś tak zaufała, że głębsza część ciebie, nakierowała cię właśnie tutaj specjalnie, prowadząc twoją drogę do mandali, z kamieniem różowego agatu w centrum? Gdyby przyjąć, że i do mnie – osoby, której celem i drogą w życiu jest pomoc innym ludziom poprzez m.in. tworzenie obrazów energetycznych, nieprzypadkowo dotarł różowy agat w tym właśnie kształcie, który widzisz w centrum obrazu?
Gdy odrzucasz przypadki – w ich miejsce pojawia się szansa…

A jeśli nosisz już w sobie nowe życie, energia mandali będzie chroniła w tobie ten mały, piękny Skarb, by rozwijał się w miłości, harmonii i szczęściu.